تماس با ما

  نشانی: اراك، سردشت، ميدان بسيج، پرديس دانشگاه اراك،دانشكده علوم، گروه زيست شناسي، کد پستی: 3815688138

       پست الکترونیکی: g-biology@araku.ac.ir

       دورنگار: 08634173406

       تلفن گویای دانشکده علوم: 5-0864173401

 

شماره داخلی
 
2030
دفتر گروه زیست شناسی
2114
آزمایشگاه گروه زیست شناسی
2024
آقایان دکتر حمیدرضا مومنی، دکتر علیرضا شایسته فر، دکتر احمدهمتا، دکتر مجید مهدیه
2025
آقای دکتر ملک سلیمانی
2028
آقای دکتر سیدمحمدعلی شریعت زاده، دکتر سید مهدی طالبی
2027
خانم ها دکتر میترا نوری، دکتر مهری عسگری
2026
آقایان دکتر محمدرضا امیرجانی، دکتر محمدحسین آبنوسی
2048
آقایان دکتر مجید کمیجانی، دکتر علیرضا پسرکلو
2045
خانم ها فریبا امینی، نیلوفر دربندی، منیره محمودی
2113
آزمایشگاه تحقیقاتی ( خانم نجمه اسکندری )
 
سرپرست آزمایشگاهها (آقای ابوالفضل تقوی)
 
مسئول آزمایشگاههای کارشناسی (خانم پریسا مالکی)
2128
آزمایشگاه تحقیقاتی نوین (آقای مهدی نوده فراهانی)
2112
آزمایشگاه سیستماتیک گیاهی و ریخت شناسی گیاهی
2111
آزمایشگاه تصویر برداری میکروسکوپی

 

آمار بازدیدکنندگان

2
130
269396