اخبار و اطلاعيه ها

با سلام و احترام
به استحضار ميرساند ، رويه ثبت فعاليت پژوهشي مربوط به سمينار مقطع ارشد و دكتري در سامانه گلستان به شكل زير مي باشد
 1- پر كردن درخواست توسط دانشجو
a. انتخاب كد درس مربوطه
b. پر كردن عنوان فارسي و لاتين
c. وارد كردن استاد سرپرست سمينار ( استاد اول ميبايست استاد سرپرست سمينار كه درصد مشاركت بالاتري دارد باشد )
d. ضميمه كردن فايل پروپوزال
e. تاييد پروپوزال و ارسال براي استاد سرپرست
f. پيگيري درخواست تا انجام كليه مراحل زير
2- تاييد توسط استاد راهنماي اول
a. استاد راهنماي اول به نمايندگي از ديگر اساتيد راهنما و در صورت مورد قبول بودن تاييد مينمايد درغير اين صورت با ذكر دلايل پروپوزال را رد و براي دانشجو جهت اصلاح ارسال مي نمايد .
3- پايان كار
با انجام عمليات فوق فعاليت مربوط به دانشجو ساخته ميشود و پس از ثبت نمره پرداخت حق التدريس استادان راهنما ميسر مي گردد
مراحل فوق به شكل تصويري پيوست گرديده است .
 
كليه دانشجوياني كه درس سمينار را برداشته اند و هنوز نمره خود را نگرفته اند مي بايست  به روش فوق درخواست نصويب موضوع سمينار خود را براي استاد خود ارسال نمايند.

 

 

 

آمار بازدیدکنندگان

1
292
151535