دکتر حمیدرضا مومنی

 نام و نام خانوادگی

 حمیدرضا مومنی

 مدرک تحصیلی

 دکتری فيزيولوژي جانوري

 پست الکترونیکی

 H-Momeni@araku.ac.ir
 تلفن

 

  resume
 
 
17:30-19:10
15:30-17:10
13:30-15:10
10-11:40
8-9:40
برنامه هفتگی
ترم 1-96
   
 فيزيولوژي جانوري
1*

(ب 94)

   
شنبه
       

فيزيولوژي جانوري 3

(ب 93)

يکشنبه
   

مكانيسم عمل هورمون ها

(دكتري)

جلسه گروه  
دوشنبه
     

فيزيولوژي دستگاه

عصبي مركزي

(ارشد)

فيزيولوژي جانوري 1

(ب 94)

 
سه شنبه
         
چهارشنبه
 

آمار بازدیدکنندگان

1
164
211079