دکتر حمیدرضا مومنی

 نام و نام خانوادگی

 حمیدرضا مومنی

 مدرک تحصیلی

 دکتری فيزيولوژي جانوري

 پست الکترونیکی

 H-Momeni@araku.ac.ir
 تلفن

 

  resume
 
 
17:30-19:10
15:30-17:10
13:30-15:10
10-11:40
8-9:40
برنامه هفتگی
ترم 1-97
   
فيزيولوژي توليد مثل
   
شنبه
      فيزيولوژي دستگاه عصبي مركزي

 

يکشنبه
   

 

جلسه گروه فيزيولوژي عصب و عضله
دوشنبه
     

فيزيولوژي جانوري  ۳

 

 
سه شنبه
         
چهارشنبه
 

آمار بازدیدکنندگان

2
39
246678