دکتر حمیدرضا مومنی

 نام و نام خانوادگی

 حمیدرضا مومنی

 مدرک تحصیلی

 دکتری فيزيولوژي جانوري

 پست الکترونیکی

 H-Momeni@araku.ac.ir
 تلفن

 

  resume
 
 
19:40 -18
17:40 -16
15:40-14
11:40 - 10
9:40-8
برنامه هفتگی
ترم 2-95
 

فيزيولوژي جانوري 1*

(م 94)

مكانيسم عمل هورمونها

(دكتري)

 
   
شنبه
         
يکشنبه
      جلسه گروه  
دوشنبه
     

فيزيولوژي غشا

(ارشد)

فيزيولوژي جانوري 1

(م 94)

 
سه شنبه
         
چهارشنبه
 

آمار بازدیدکنندگان

3
8
158692