دکتر سیدمحمدعلی شریعت زاده

 نام و نام خانوادگی

 سیدمحمدعلی شریعت زاده

 مدرک تحصیلی

 دکتری بافت و جنين شناسي

 پست الکترونیکی

 S-Shariatzadeh@araku.ac.ir
 تلفن

 

  resume
 
 
19:40 -18
17:40 -16
15:40-14
11:40 -10
9:40- 8
برنامه هفتگی
ترم 2-95
   

اصول و روشهاي سلولي مولكولي

(ارشد تكوين)

 

 

زيست سلولي و مولكولي
(م 94)

 

شنبه
   

 

زيست مولكولي پيشرفته

(ارشد)

 

زيست سلولي و مولكولي
(م 94)
يکشنبه
      جلسه گروه

ترميم و هيستوژنز

(دكتري)

 

دوشنبه
        مجله سلول و بافت
سه شنبه
        مجله علوم پزشکی
چهارشنبه
 

آمار بازدیدکنندگان

1
278
151521