دکتر محمد آبنوسی

 نام و نام خانوادگی

 محمد آبنوسی

 مدرک تحصیلی

 دکتری بيوشيمي

 پست الکترونیکی

 M-Abnosi@araku.ac.ir
 تلفن

 

  resume
 
 
19:40 -18
17:40-16
15:40 -14
11:40-10
9:40 - 8
برنامه هفتگی
ترم 2-95
 
 
بيوشيمي هورمون
(ارشد )
  روشهاي بيوشيمي و زيست مولكولي

 

 
شنبه
     
مباحثي در بيوشيمي
(ارشد)
 
يکشنبه
      جلسه گروه  
دوشنبه
     
 
 
 
 
سه شنبه
         
چهارشنبه
 

آمار بازدیدکنندگان

1
286
151529