دکتر محمد آبنوسی

 نام و نام خانوادگی

 محمد آبنوسی

 مدرک تحصیلی

 دکتری بيوشيمي

 پست الکترونیکی

 M-Abnosi@araku.ac.ir
 تلفن

 

  resume
 
 
17:30-19:10
15:30-17:10
13:30 -15:10
10-11:40
8-9:40
برنامه هفتگی
ترم 2-95

بيوشيمي كربوهيدرات و ليپيد

(ارشد بيوشيمي)

بيوشيمي

(گياهان دارويي)

بيوشيمي ساختار*

(م 95)

 

 
شنبه

بيوشيمي تكميلي

(ب 93)

روش هاي بيوشيمي و بيوفيزيك

(ارشد بيوشيمي)

شوراي تحصيلات تكميلي

بيوشيمي ساختار

(م 95)

 
يکشنبه
      جلسه گروه  
دوشنبه
     شوراي دانشگاه 
  كميسيون موارد خاص
 
سه شنبه
         
چهارشنبه
 

آمار بازدیدکنندگان

1
162
211077