دکتر محمد آبنوسی

 نام و نام خانوادگی

 محمد آبنوسی

 مدرک تحصیلی

 دکتری بيوشيمي

 پست الکترونیکی

 M-Abnosi@araku.ac.ir
 تلفن

 

  resume
 
 
19:10 -17:30
17:10-15:30
15:10 -13:30
11:40-10
9:40 - 8
برنامه هفتگی
ترم 1-95
 
روشهاي بيوشيمي و بيوفيزيك
(ارشد بيوشيمي)
 

بيوشيمي

(علوم باغباني)

 
شنبه
     

بيوشيمي عمومي

(م 94)

 
 
يکشنبه
   
بيوشيمي  كربوهيدرات و ليپيد
(اشد بيوشيمي)
   
دوشنبه
     
بيوشيمي عمومي*
(م 94)
 
 
 
سه شنبه
         
چهارشنبه
 

آمار بازدیدکنندگان

1
109
107333