دکتر مجید مهدیه

 نام و نام خانوادگی

 مجید مهدیه

 مدرک تحصیلی

 دکتری فيزيولوژي گياهي

 پست الکترونیکی

 M-Mahdiyeh@araku.ac.ir
 تلفن

 

  resume
 
 
17:30-19:10
15:30-17:10
13:30-15:10
10-11:40
8-9:40
برنامه هفتگی
ترم 1-97
 

اكولوژي گياهي

 

 

 

 
شنبه
  متابوليسم گياهي  

 

 
يکشنبه
 

 

 

جلسه گروه  
دوشنبه
 

 

آز قارچ شناسي


 

آز قارچ شناسي


 
 
سه شنبه
      قارچ شناسي
 
قارچ شناسي
 
چهارشنبه
 

آمار بازدیدکنندگان

2
24
246663