دکتر مجید مهدیه

 نام و نام خانوادگی

 مجید مهدیه

 مدرک تحصیلی

 دکتری فيزيولوژي گياهي

 پست الکترونیکی

 M-Mahdiyeh@araku.ac.ir
 تلفن

 

  resume
 
 
19:40 -18
17:40 -16
15:40-14
11:40 -10
9:40-8
برنامه هفتگی
ترم 2-95
   

 

 

 
شنبه
   

رشد و نمو گياهي

(م 93)

   
يکشنبه
 

متابوليسم گياهي

(ارشد)

 

جلسه گروه  
دوشنبه

آز-جلبك شناسي

(م 93)

جلبك شناسي

(م 93)

آز- جلبك شناسي

(م 93)

 

كشت سلول و بافت

(ارشد)

 
سه شنبه
         
چهارشنبه
 

آمار بازدیدکنندگان

1
289
151532