دکتر مجید مهدیه

 نام و نام خانوادگی

 مجید مهدیه

 مدرک تحصیلی

 دکتری فيزيولوژي گياهي

 پست الکترونیکی

 M-Mahdiyeh@araku.ac.ir
 تلفن

 

  resume
 
 
18-19:40
16-17:40
14-15:40
10-11:40
8-9:40
برنامه هفتگی
ترم 2-97
 

 

 

 

 

 
شنبه
آزمایشگاه جلبک شناسی آزمایشگاه جلبک شناسی  

آزمایشگاه جلبک شناسی

 

رشد و نمو گیاهی
يکشنبه
 

آزمایشگاه جلبک شناسی

 

جلسه گروه  
دوشنبه
 

 

جلبک شناسی
 


 
 
سه شنبه
      مبانی کشت بافت
 
چهارشنبه
 

آمار بازدیدکنندگان

5
114
269380