دکتر نیلوفر دربندی

 نام و نام خانوادگی

  نیلوفر دربندی

 مدرک تحصیلی

 دکتری فيزيولوژي جانوري

 پست الکترونیکی

 
 تلفن

 

  resume
 
 
17:30 -19:10
15:30-17:30
13:30 -15:10
10-11:40
8-9:40
برنامه هفتگی
ترم 1-96
         
شنبه
     
ايمني زيستي
(ب 95) 
 فيزيولوژي حواس
(ارشد فيزيولوژي جانوري)
يکشنبه
      جلسه گروه

نوروفيزيولوژي رفتار

(ارشد فيزيولوژي جانوري)

دوشنبه
   

آز- فيزيولوژي جانوري 2

(م 94)

 

آز- فيزيولوژي جانوري 2

(م 94)

 

فيزيولوژي جانوري 2
(م 94)
سه شنبه
     

 فيزيولوژي جانوري

 *2

(م 94)

 

چهارشنبه
 

آمار بازدیدکنندگان

1
159
211074