دکتر نیلوفر دربندی

 نام و نام خانوادگی

  نیلوفر دربندی

 مدرک تحصیلی

 دکتری فيزيولوژي جانوري

 پست الکترونیکی

 
 تلفن

 

  resume
 
 
17:30 -19:10
15:30-17:10
13:30 -15:10
10-11:40
8-9:40
برنامه هفتگی
ترم 1-97
  نوروفيزيولوژي رفتار فيزيولوژي جانوري 1     
شنبه
    فيزيولوژي حواس
 
 
يکشنبه
      جلسه گروه

فيزيولوژي جانوري 1

دوشنبه
   

 

آزمايشگاه فيزيولوژي جانوري 1

آزمايشگاه فيزيولوژي جانوري ۱
سه شنبه
     

 

 

چهارشنبه
 

آمار بازدیدکنندگان

2
22
246661