دکتر احمد همتا

 نام و نام خانوادگی

 احمد همتا

 مدرک تحصیلی

 دکتری ژنتيك

 پست الکترونیکی

 a-hamta@araku.ac.ir
 تلفن

 

  resume
 
 
19:10-17:30
17:10-15:30
15:10 -13:30
11:40-10
9:40-8
برنامه هفتگی
ترم 1-95
     
سيتو ژنتيك تكميلي
(ارشد ژنتيك)
 
شنبه
 

ژنتيك

(ب 92)

 
ژنتيك
(ب 92)
 
 
 
يکشنبه
 
 
  جلسه گروه
مهندسي ژنتيك
(ارشد ژنتيك)
دوشنبه
   

ژنتيك انساني تكميلي

(ارشد ژنتيك)

   
سه شنبه
         
چهارشنبه
 

آمار بازدیدکنندگان

1
103
107327