دکتر احمد همتا

 نام و نام خانوادگی

 احمد همتا

 مدرک تحصیلی

 دکتری ژنتيك

 پست الکترونیکی

 a-hamta@araku.ac.ir
 تلفن

 

  resume
 
 
17:30-19:10
15:30-17:10
13:30-15:10
10-11:40
8-9:40
برنامه هفتگی
ترم 1-97

ژنتيك انساني تكميلي

ژنتيك

 
 
 
شنبه
 

 ژنتيك

 
ژنتیک تکوینی
 
مهندسي ژنتيك
يکشنبه

آزمايشگاه ژنتيك

آزمايشگاه ژنتيك

  جلسه گروه

 

دوشنبه
   

 

تکامل
 

 
سه شنبه
         
چهارشنبه
 

آمار بازدیدکنندگان

2
21
246660