دکتر احمد همتا

 نام و نام خانوادگی

 احمد همتا

 مدرک تحصیلی

 دکتری ژنتيك

 پست الکترونیکی

 a-hamta@araku.ac.ir
 تلفن

 

  resume
 
 
19:40-18
17:40-16
15:40 -14
11:40-10
9:40-8
برنامه هفتگی
ترم 2-95
     

ژنتيك

(م 93)

 
 
شنبه
 

 

 

ژنتيك

(م 93)

 
يکشنبه

آز-ژنتيك

(م 93)

آز-ژنتيك

(م 93)

  جلسه گروه

ژنتيك سرطان

(ارشد)

دوشنبه
   

 

تكامل

(ب 92)

ژنتيك مولكولي

(ارشد ژنتيك)

سه شنبه
         
چهارشنبه
 

آمار بازدیدکنندگان

2
275
151518