دکتر احمد همتا

 نام و نام خانوادگی

 احمد همتا

 مدرک تحصیلی

 دکتری ژنتيك

 پست الکترونیکی

 a-hamta@araku.ac.ir
 تلفن

 

  resume
 
 
19:40-18
17:30-19:10
13:30-15:10
10-11:40
8-9:40
برنامه هفتگی
ترم 1-96

ژنتيك

(ب 93)

تكامل

(م 93)

 
 
 
شنبه
 

 مهندسي ژنتيك

(ارشد)

 

ژنتيك انساني

(ارشد)

 
يکشنبه

آز-ژنتيك

(ب93)

آز-ژنتيك

(ب93)

  جلسه گروه

ژنتيك

(ب 93)

دوشنبه
   

 

ژنتيك تكويني

(ارشد)

 
سه شنبه
         
چهارشنبه
 

آمار بازدیدکنندگان

1
158
211073