دکتر احمد همتا

 نام و نام خانوادگی

 احمد همتا

 مدرک تحصیلی

 دکتری ژنتيك

 پست الکترونیکی

 a-hamta@araku.ac.ir
 تلفن

 

  resume
 
 
18-19:40
16-17:40
14-15:40
10-11:40
8-9:40
برنامه هفتگی
ترم 2-97

آزمایشگاه ژنتيك

ژنتيك مولکولی

 
 
 
شنبه
 

 ژنتيك

 
ژنتیک
 
 
يکشنبه
  ژنتیک سرطان   جلسه گروه

تکامل

دوشنبه
   

 

 

 
سه شنبه
         
چهارشنبه
 

آمار بازدیدکنندگان

5
111
269377