دکتر جواد سرگلزائی

 

نام و نام خانوادگی

جواد سرگلزائی

 

مدرک تحصیلی

دکتری بیوشیمی

پست الکترونیکی

 
تلفن

 

   
 
17:30-19:10
15:30-17:10
13:30-15:10
10-11:40
8-9:40
برنامه هفتگی
ترم 1-97
   

 

 

بيوشيمي فيزيك پيشرفته
زيست شناسي مولكولي پيشرفته
شنبه
     
بيوشيمي عمومي


 
تنظيم متابوليسم
يکشنبه
 

 

  جلسه گروه
بيوشيمي گياهي/بيوفيزيك
دوشنبه
  آزمايشگاه بيوشيمي متابوليسم

 

آزمايشگاه بيوشيمي متابوليسم آزمايشگاه بيوشيمي متابوليسم
سه شنبه
       

 

چهارشنبه
 
 

آمار بازدیدکنندگان

2
8
254488