دکتر علیرضا پسرکلو

 

نام و نام خانوادگی

علیرضا پسرکلو

مدرک تحصیلی

دکتری بیوسیستماتیک جانوری

پست الکترونیکی

a-pesarakloo@araku.ac.ir
تلفن

 

   
 
 
17:30-19:10
15:30-17:10
13:30 -15:10
10-11:40
8-9:40
برنامه هفتگی
ترم 2-95

 

 

 

 

 
شنبه

 

 

 

 

 
يکشنبه
         
دوشنبه
     
 
 
سه شنبه
         
چهارشنبه
 

آمار بازدیدکنندگان

1
153
211068