دکتر علیرضا پسرکلو

 

نام و نام خانوادگی

علیرضا پسرکلو

مدرک تحصیلی

دکتری بیوسیستماتیک جانوری

پست الکترونیکی

a-pesarakloo@araku.ac.ir
تلفن

 

   
 
 
17:30-19:10
15:30-17:10
13:30 -15:10
10-11:40
8-9:40
برنامه هفتگی
ترم1-97

 

جانورشناسي مهره داران

 

 

 
شنبه

 

جغرافياي جانوري

 

 

 
يکشنبه
  خزنده و پرنده شناسی   جلسه گروه  
دوشنبه
     
 
انگل شناسي
سه شنبه
         
چهارشنبه
 

آمار بازدیدکنندگان

2
15
246654