دكتر مجيد كميجاني

 نام و نام خانوادگی

مجيد كميجاني

 

 مدرک تحصیلی

 دکتری ميكروبيولوژي

 پست الکترونیکی

 
 تلفن

 

  resume
 
 
17:30-19:10
15:30-17:10
13:30-15:10
10-11:40
8-9:40
برنامه هفتگی
ترم 1-97
   

 

ايمنوژنتيك

 
 
شنبه
    بيوتكنو لوژي
 
ميكروبيولوژي عمومي
يکشنبه
 

زيست فناوري دارويي

زيست شناسي پرتوي جلسه گروه
 
دوشنبه
  ميكروبيولوژي عمومي

 

  بيوتكنو لوژي
سه شنبه
       

 

چهارشنبه
 
 

آمار بازدیدکنندگان

2
7
246646