دكتر منيره محمودي

 

 نام و نام خانوادگی

 منيره محمودي

 

 مدرک تحصیلی

 دکتری سلولي- تكويني

 پست الکترونیکی

 m-mahmoodi@araku.ac.ir
 تلفن

 

   
 
 
17:30-19:10
15:30-17:10
13:30-15:10
10-11:40
8-9:40
برنامه هفتگی
ترم 1-97
 
آزجنين شناسي

آزجنين شناسي

 جنين شناسي

 

شنبه
 

 

 

آزبافت شناسي

آزبافت شناسي

يکشنبه
      جلسه گروه بافت شناسي
دوشنبه
    آزجنين شناسي كشت سلول و بافت جانوري

 

سه شنبه
         
چهارشنبه
 

آمار بازدیدکنندگان

2
62
246701