نام و نام خانوادگی

سيد مهدي طالبي

 مدرک تحصیلی

 دکتری سيستماتيك گياهي

 پست الکترونیکی

 m-talebi@araku.ac.ir
 تلفن

 

  resume
 
 
17:30-19:10
15:30-17:10
13:30-15:10
10-11:40
8-9:40
برنامه هفتگی
ترم 1-97

 

       
شنبه
 

ژنتيك جمعيت تكميلي

 

 

     
يکشنبه
   

مباني گياهشناسي

روشها و ابزارها در سيستماتيك گياهي

روشها و ابزارها در سيستماتيك گياهي
 

دوشنبه
 

 

مقدمه اي بر علوم زيستي

 

 

 

آزمايشگاه مباني گياهشناسي

 

تكثير گياهان

 

 

سه شنبه
   

 

مباني گياهشناسي

آزمايشگاه مباني گياهشناسي

 

چهارشنبه
 

آمار بازدیدکنندگان

4
50
246689