دکتر ملک سلیمانی

 نام و نام خانوادگی

 ملک سلیمانی

 مدرک تحصیلی

 دکتری جنين شناسي

 پست الکترونیکی

 m-Soleimani@araku.ac.ir
 تلفن

 

  resume
 
 
17:30-19:10
15:30-17:10
13:30-15:10
10-11:40
8-9:40
برنامه هفتگی
ترم 1-97
      الگوسازي جنين  
شنبه
    جنین شناسی مقایسه ای  

 

يکشنبه
 
 
مكانيسم هاي سلولي مولكولي تكوين جلسه گروه  
دوشنبه
         
سه شنبه
         
چهارشنبه
 

آمار بازدیدکنندگان

2
20
246659