دکتر ملک سلیمانی

 نام و نام خانوادگی

 ملک سلیمانی

 مدرک تحصیلی

 دکتری جنين شناسي

 پست الکترونیکی

 m-Soleimani@araku.ac.ir
 تلفن

 

  resume
 
 
18-19:40
16-17:40
14-15:40
10-11:40
8-9:40
برنامه هفتگی
ترم 2-97
      فاکتورهای رشد و تکوین جنینی  
شنبه
      مباحث ویژه در زیست شناسی سلولی و تکوینی

 

يکشنبه
 
 
  جلسه گروه اندام زایی در مهره داران
دوشنبه
         
سه شنبه
         
چهارشنبه
 

آمار بازدیدکنندگان

5
110
269376