دکتر ملک سلیمانی

 نام و نام خانوادگی

 ملک سلیمانی

 مدرک تحصیلی

 دکتری جنين شناسي

 پست الکترونیکی

 m-Soleimani@araku.ac.ir
 تلفن

 

  resume
 
 
19:20 -17:30
17:10 -15:30
15:10 -13:30
11:4010
9:40-8
برنامه هفتگی
ترم 1-95
         
شنبه
   

جنين شناسي مولكولي

(دكتري تكوين)

 

جنين شناسي مقايسه اي

(ارشد)

يکشنبه
 
جنين شناسي
م 92
 
جلسه گروه
مكانيسم هاي سلولي مولكولي تكوين
(ارشد)
دوشنبه
         
سه شنبه
         
چهارشنبه
 

آمار بازدیدکنندگان

1
95
107319