دکتر ملک سلیمانی

 نام و نام خانوادگی

 ملک سلیمانی

 مدرک تحصیلی

 دکتری جنين شناسي

 پست الکترونیکی

 m-Soleimani@araku.ac.ir
 تلفن

 

  resume
 
 
17:30-19:10
15:30-17:10
13:30-15:10
10-11:40
8-9:40
برنامه هفتگی
ترم 1-96
     

جنين شناسي مولكولي

(دكتري)

 
شنبه
 

مكانيسم هاي سلولي مولكولي تكوين

(ارشد هر سه گرايش جانوري)

 

 

 

يکشنبه
 
 
  جلسه گروه  
دوشنبه
       

جنين شناسي مقايسه اي

(ارشد تكوين)

سه شنبه
         
چهارشنبه
 

آمار بازدیدکنندگان

1
157
211072