دکتر ملک سلیمانی

 نام و نام خانوادگی

 ملک سلیمانی

 مدرک تحصیلی

 دکتری جنين شناسي

 پست الکترونیکی

 m-Soleimani@araku.ac.ir
 تلفن

 

  resume
 
 
19:40 -18
17:40 -16
15:40 -14
11:4010
9:40-8
برنامه هفتگی
ترم 2-95
     

مباحث ويژه

(دكتري)

 
شنبه
 

سلولهاي جنسي اوليه

(دكتري)

 

 

 

يکشنبه
 
 
اندام زايي در مهره داران
(ارشد)
جلسه گروه  
دوشنبه
         
سه شنبه
         
چهارشنبه
 

آمار بازدیدکنندگان

2
25
131969