دکتر محمد رضا امیر جانی

 

 

 نام و نام خانوادگی

 محمد رضا امیر جانی

 مدرک تحصیلی

 دکتری فيزيولوژي گياهي

 پست الکترونیکی

 m-amirjani@araku.ac.ir
 تلفن

 

  resume
 
 
17:30 -19:10
15:30-17:10
13:30-15:10
10-11:40
8-9:40
برنامه هفتگی
ترم1-97
         
شنبه
   
 

آز قارچ شناسي

 

يکشنبه
   

 

جلسه گروه

مباني بوم شناسي

دوشنبه
 
 
 

متون تخصصي زيست شناسي گياهي

 

سه شنبه
 

 

 

 

مباني بوم شناسي
چهارشنبه
 

 

آمار بازدیدکنندگان

2
10
246649