دکتر محمد رضا امیر جانی

 

 

 نام و نام خانوادگی

 محمد رضا امیر جانی

 مدرک تحصیلی

 دکتری فيزيولوژي گياهي

 پست الکترونیکی

 m-amirjani@araku.ac.ir
 تلفن

 

  resume
 
 
19:40 -18
17:40-16
15:40-14
11:40 - 10
9:40 - 8
برنامه هفتگی
ترم2-95
         
شنبه
   
 

آز- تشريح گياهي

(م 95)

 

 
يکشنبه
 

تشريح و مورفولوژي گياهي

(م 95)

  جلسه گروه

اكولوژي

(ب 93)

دوشنبه
 

ساز و كارهاي مولكولي فتوسنتز

(ارشد)

 
 

تشريح و مورفولوژي گياهي 

(م 95)

 

آز-اكولوژي

(ب 93)

سه شنبه
 

 

 

 

*اكولوژي عمومي

(ب 93)

چهارشنبه
 

 

آمار بازدیدکنندگان

2
277
151520