دکتر مهری عسگری

نام و نام خانوادگی

 دکتر مهری عسکری

 

 مدرک تحصیلی

 دکتری فيزيولوژي گياهي

 پست الکترونیکی

 
 تلفن

 

  resume
 
 
17:30-19:10
15:30-17:10
13:30-15:10
10-11:40
8-9:40
برنامه هفتگی
ترم 1-96
   
 

ايمني زيستي

(م 96)

 

ريخت زايي و اندام زايي

(ب 93)

 
شنبه
 
 

آز- فيزيولوژي گياهي 1

(ب 94)

 آز- فيزيولوژي گياهي 1
(ب 94) 
جذب و انتقال در گياهان
(ارشد فيزيولوژي گياهي)
يکشنبه
 
 

فيزيولوژي گياهي 1

(ب 94)

 
 
 
دوشنبه

 

     

ايمني زيستي

(م 95)

سه شنبه
         
چهارشنبه
 

آمار بازدیدکنندگان

3
180
211095