دکتر فریبا امینی

 نام و نام خانوادگی

 فریبا امینی

 مدرک تحصیلی

 دکتری فيزيولوژي گياهي

 پست الکترونیکی

 f-amini@araku.ac.ir
 تلفن

 

  resume
 
 
19:40 -18
17:40 -16
15:40-14
11:40 - 10
9:40 - 8
برنامه هفتگی
ترم 2-95
 
 

مباني كشت و بافت

(م 92)

 

اصول و روشهاي رده بندي گياهان

(م 95)

 
شنبه
 

 

بيوتكنولوژي

 

 فيزيولوژي گياهي 2

(ب 93)

 
يکشنبه
   

زيست شناسي تكوين گياهي

(ارشد)

 

جلسه گروه

 *بيوتكتولوژي

(ب 92)

 
دوشنبه
    آز-فيزيولوژي گياهي 2

 

آز- فيزيولوژي گياهي 2
سه شنبه
         
چهارشنبه
 

آمار بازدیدکنندگان

1
171
211086