دکتر فریبا امینی

 نام و نام خانوادگی

 فریبا امینی

 مدرک تحصیلی

 دکتری فيزيولوژي گياهي

 پست الکترونیکی

 f-amini@araku.ac.ir
 تلفن

 

  resume
 
 
19:10 -17:30
17:10 -15:30
15:10-13:30
11:40 - 10
9:40 - 8
برنامه هفتگی
ترم 1-95
 
 
رشد و نمو گياهي پيشرفته
(ارشد ف گ)
   
شنبه
 

آز- فيزيولوژي گياهي 2

(م 93)

رابطه آب و خاك و گياه

(م 93)

آز- فيزيولوژي گياهي 2

(م 93)

 
يکشنبه
   
فيزيولوژي گياهي 2
(م 93)
   
دوشنبه
     

اصول و روشهاي رده بندي گياهان

(م 94)

 
سه شنبه
         
چهارشنبه
 

آمار بازدیدکنندگان

1
97
107321