دکتر میترا نوری

 نام و نام خانوادگی

 میترا نوری

 

 مدرک تحصیلی

 دکتری سيستماتيك گياهي

 پست الکترونیکی

 M-Noori@araku.ac.ir
 تلفن

 

  resume
 
 
17:30-19:10
15':30-17:10
13:30-15:10
10-11:40
8-9:40
برنامه هفتگی
ترم 1-96
   

 

سيستماتيك گياهي 2

(م 94)

 
شنبه
آز- سيستماتيك گياهي 2
(م 94)
آز- سيستماتيك گياهي 2
(م 94)
     
يکشنبه
 

روش ها و ابزارها در سيستماتيك گياهي

(ارشد)

سيستماتيك گياهي پيشرفته

(ارشد)

جلسه گروه  
دوشنبه
 

تنوع و تكامل در گياهان

(ارشد)

     
سه شنبه
         
چهارشنبه
 

آمار بازدیدکنندگان

2
169
211084