دکتر میترا نوری

 نام و نام خانوادگی

 میترا نوری

 

 مدرک تحصیلی

 دکتری سيستماتيك گياهي

 پست الکترونیکی

 M-Noori@araku.ac.ir
 تلفن

 

  resume
 
 
17:30-19:10
15':30-17:10
13:30-15:10
10-11:40
8-9:40
برنامه هفتگی
ترم 1-97
  ايمني زيستي

ايمني زيستي

 

ايمني زيستي
شنبه
آزمايشگاه سيستماتيك گیاهی 2
ايمني زيستي
     
يکشنبه
 

ايمني زيستي

آزمايشگاه سيستماتيك گياهي 2

جلسه گروه  
دوشنبه
    سیستماتیک گیاهی 2    
سه شنبه
         
چهارشنبه
 

آمار بازدیدکنندگان

3
45
246684