دکتر میترا نوری

 نام و نام خانوادگی

 میترا نوری

 

 مدرک تحصیلی

 دکتری سيستماتيك گياهي

 پست الکترونیکی

 M-Noori@araku.ac.ir
 تلفن

 

  resume
 
 
18-19:40
16-17:40
14-15:40
10-11:40
8-9:40
برنامه هفتگی
ترم 2-97
   

سیستماتیک گیاهی 3

 

 
شنبه
 
     

آزمايشگاه سيستماتيك گياهي 3

يکشنبه
 

 

 

آزمايشگاه سيستماتيك گياهي 3

 

آزمايشگاه سيستماتيك گياهي 3

جلسه گروه  
دوشنبه
         
سه شنبه
         
چهارشنبه
 

آمار بازدیدکنندگان

1
121
269387