دکتر میترا نوری

 نام و نام خانوادگی

 میترا نوری

 

 مدرک تحصیلی

 دکتری سيستماتيك گياهي

 پست الکترونیکی

 M-Noori@araku.ac.ir
 تلفن

 

  resume
 
 
19:10 -17:30
17:10-15:30
15:10 -13:30
11:40 - 10
9:40-8
برنامه هفتگی
ترم 1-95
   

تنوع و تكامل گياهان

(ارشد)

زبان تخصصي

(م 94)

 
شنبه
 

تالوفيت ها

(ب 94)

 
   
يکشنبه
 

سيستماتيك گياهي پيشرفته

(ارشد)

  جلسه گروه  
دوشنبه
    جلسه تحصيلات تكميلي    
سه شنبه
         
چهارشنبه
 

آمار بازدیدکنندگان

1
111
107335