تاریخچه گروه زیست شناسی

 
     در سال 1347 گروهی از اساتيد دانشگاه تهران و دانشسرای عالی تصميم به تأسیس يک موسسه آموزشی عالی در شهر اراک گرفتند. در پی این تصمیم، در مهر ماه 1350 مدرسه عالی علوم اراک فعاليت خود را توسط موسسان زير آغاز نمود:
  • دکتر پرويز ناتل خانلری
  • دکتر حسين گل گلاب
  • دکتر ايرج ايمن
  • دکتر پرويز تسليمی
  • دکتر پرويز شهرياری
  • دکتر عبدالکريم قريب   ( به عنوان رياست مدرسه عالی که تا سال 1354 ادامه يافت. )  
 گروه آموزشی زيست شناسی مقارن با تأسيس دانشگاه اراک همزمان با رشته های فيزيک، شيمی، رياضی و ادبيات فارسی از مهر ماه سال 1350 با پذيرش 56 دانشجو ( 8 دختر و 48 پسر ) در مقطع کارشناسی و در ساختمان استيجاری (که امروزه به ساختمان مرحوم دکتر حسابی معروف است) واقع در خيابان شهيد بهشتی فعاليت خود را با مديريت آقای صدر الدين امينی و کارشناسی آقای حسن بختياری که از طرف رياست مدرسه عالی انتخاب شده بودند، کار خود را آغاز نمود. در آغاز به منظور آموزش دروس مختلف زیست شناسی از اساتيد مدعو استفاده می شد. آزمايشگاه و وسائل و تجهيزات اين گروه محدود و به صورت مشترک با بقیه گروه های آموزشی وقت مورد استفاده قرار می گرفت. پذيرش دانشجو از طريق کنکور اختصاصی مدرسه عالی علوم اراک صورت می گرفت .
آيين نامه آموزشی که از بدو تأسيس تدوين و اجرا شده بود برای يک نيم سال تحصيلی و يا يک دوره تابستانی تنظيم و شامل دروس همگاني، دروس آزاد، دروس مستقل، دروس پيوسته ( دروس داراي پيش درس ) و دروس بنيادي ( مهاد و كهاد ) می شد.
       
از سال 1355 مدرسه عالی اراک زير نظر دانشگاه تربيت معلم قرار گرفت و از بهمن ماه 1362 در دبيری زيست شناسی و به منظور تامين نياز آموزش و پرورش به پذیرش دبير زيست شناسی اقدام نمود. از ترم دوم سال تحصیلی 70-1369 (بهمن ماه)،  دوره شبانه با گرايش زيست شناسی عمومی نیز داير شد. در سال 1374 پذيرش دانشجو در مقطع کارشناسی و با گرايش عمومی و جانوری و در سال 1384 با پذيرش دانشجو در گرايش گياهی به فعاليت خود ادامه داد.
سال های تحصيل دانشجو برای دريافت درجه كارشناسي 4 سال و تعداد واحد ها 136  واحد بوده است. در آن زمان دانشجو ملزم به گذراندن 119 واحد دروس اختصاصي، 17 واحد دروس اختياري مي‏باشد.
در حال حاضر در گروه زيست شناسي دانشجويان در مقطع كارشناسي ارشد  گرايش هاي سلولي- تكويني، فيزيولوژي جانوري، فيزيولوژي گياهي، بيوسيستماتيك جانوري، بيوشيمي، ژنتيك، سيستماتيك- اكولوژي و در مقطع دكتري درگرايش سلولي- تكويني در حال تحصيل مي‏ باشند.

 

 

مدیریت گروه زیست شناسی

 

 

    دكتر محمدرضا اميرجاني

 

 

آمار بازدیدکنندگان

1
74
164795